Pay Piyasası Takas Esasları

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş (Takasbank), Borsa Istanbul bünyesinde mevcut piyasalarda gerçekleşen menkul kıymetler ile ilgili işlemlerin nakit ve menkul kıymet takasını sonuçlandırmak üzere yetkilendirilmiş merkezi takas kuruluşudur.

•    Takas günü T+2 şeklinde, işlemi izleyen ikinci iş günüdür.
•    Çoklu netleştirme sistemi uygulanır.
•    Ödemeler aynı gün hesaplarda biriken fonlarla yapılır.
•    Ödeme karşılığı teslim esası uygulanır.

Pay Piyasası’nda (PP) gerçekleştirilen işlemlerin takası kaydi olarak  yapılmaktadır. PP’de takas işlemlerinin nakit tarafı İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) nezdinde bulunan hesaplar aracılığı ile, menkul kıymet tarafı ise Takasbank’ın Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde bulunan hesaplar aracılığı ile gerçekleştirilir. Borsa İstanbul’dan T gününde alınan sözleşme bilgileri ile üye bazında ve müşteri detaylı netleştirme, Takasbank sisteminde yapılarak müşteri detayında oluşturulan net borç/alacak bilgileri, T günü akşamında Takasbank sisteminden MKK sistemine transfer edilir. T günü MKK´ya gönderilen müşteri detayında borç/alacak bilgileri, MKK sisteminde müşteri hesap kontrolleri yapıldıktan sonra, hata kodları ile birlikte Takasbank sistemine aktarılır. MKK´dan gelen bu bilgilere göre, üye ve müşteri alt hesabı detayında oluşturulan netleştirme sonuçları T günü, Takasbank üye ekranlarına yansıtılır. T+1 gün sonunda Borsa İstanbul’dan düzeltme bilgileri alınarak T günü oluşturulmuş müşteri bazında borç/alacak kayıtlarına yansıtılır. Takas işlemleri teslim karşılığı ödeme prensibine (Delivery versus Payment-DvP) göre gerçekleşir. T+2 günü sabahı, MKK sisteminde satış yapmış müşteri hesaplarından satışı yapılan kıymetler takas amaçlı virman blokajı hesaplarından yatırım kuruluşunun takas havuz hesabına aktarılır. Takas işlemleri, MKK nezdinde açılan Takasbank Takas Havuz Hesabı üzerinden yapılır. MKK Takasbank’a, MKK nezdindeki Takas Havuz Hesabı hareketlerini eş zamanlı olarak iletir. Takasbank, MKK’dan gönderilen, üye havuz hesabından Takasbank Takas Havuz hesabına aktarılan kıymet ve adet bilgilerine göre borç kapatma işlemini gerçekleştirir.