Pay Piyasası İşlem Yöntemleri

PP’de işlemler temel olarak üç farklı bölümde gerçekleştirilmektedir. Seans başlarında yapılan “Açılış Seansı”“Tek Fiyat” yöntemi ile gerçekleştirilirken, devamında “Sürekli Müzayede” ve “Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede” yöntemleri kullanılarak işlemler sürdürülmektedir. Gün sonunda ise “Kapanış Seansı” “Tek Fiyat” yöntemiyle yapılmaktadır. Son aşama olarak ise “Kapanış Fiyatından” ve “Tek Fiyattan” işlemler gerçekleştirilmektedir.

Açılış Seansı-Tek Fiyat Yöntemi   

Belirli bir zaman dilimi boyunca emirlerin herhangi bir eşleşme yapılmaksızın PP Alım-Satım Sistemine (Sistem) kabul edildiği ve bu süre sonunda en yüksek miktarda işlemin gerçekleşmesini sağlayan tek bir fiyat seviyesinin (Açılış Fiyatı) hesaplanarak, tüm işlemlerin bu fiyat seviyesinden gerçekleştirildiği bir seans uygulamasıdır. Sürekli Müzayede Sisteme gönderilen alım-satım emirlerinin seans boyunca fiyat ve zaman önceliği kurallarına uygun olarak teker teker karşılaştırılmak suretiyle eşleştirildiği, dolayısıyla aynı seans içinde farklı işlem fiyatlarının oluşmasına imkân veren alım satım yöntemidir.

Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede İşlem Yöntemi

Sürekli müzayede yöntemiyle işlem gören menkul kıymetlerde atanmış bir üye tarafından bu amaçla tanımlanmış hesap veya hesaplar kullanılarak çift taraflı sürekli kotasyon (fiyat ve miktar)verilmek suretiyle o menkul kıymette işlem gerçekleşebilecek fiyat aralığının belirlendiği işlem yöntemidir. Bu yöntem, Kurumsal Ürünler Pazarı (KÜP)’te işlem gören borsa yatırım fonları, aracı kuruluş varantları, sertifikalar ile halka açık piyasa değeri 10 milyon TL’nin altındaki menkul kıymet yatırım ortaklıklarında zorunlu olarak uygulanacak işlem yöntemidir.

Tek Fiyat İşlem Yöntemi

Tek fiyat yöntemi, belirli bir zaman dilimi boyunca emirlerin eşleştirme yapılmaksızın sisteme kabul edilip, bu süre sonunda en yüksek miktarda işlemin gerçekleşmesini sağlayan fiyat seviyesinin hesaplandığı, tüm işlemlerin bu fiyat seviyesinden gerçekleştiği işlem yöntemidir. Bu işlem yönteminin uygulandığı menkul kıymetlerde her seans 2 kez olmak üzere, günde 4 kez fiyat belirlenmekte ve belirlenen tek fiyattan işlemler gerçekleştirilmektedir.

Kapanış Seansı-Tek Fiyat Yöntemi

Kapanış seansı, normal seans sürecinden kalan -kotasyon hariç- tüm emirlerin aktarılması suretiyle, belirlenmiş zaman dilimi boyunca yeni emirlerin de herhangi bir eşleşme yapılmaksızın Sistem’e kabul edildiği ve bu süre sonunda en yüksek miktarda işlemin gerçekleşmesini sağlayan tek bir fiyat seviyesinin (Kapanış Seansı Fiyatı) hesaplanarak, tüm işlemlerin bu fiyat seviyesinden gerçekleştirildiği, tek fiyat yöntemiyle çalışan özel bir seans uygulamasıdır. Pay Piyasası pazarlarında sürekli müzayede ve piyasa yapıcılı sürekli müzayede yöntemi ile işlem görmekte olan E (Eski) özellik kodlu menkul kıymetlerde, sadece ikinci seansın son bölümünde uygulanır. Borsa yatırım fonları, varant, sertifika, temerrüt ile rüçhan hakkı kuponu işlem sıraları kapanış seansına dahil değildir.

Kapanış Fiyatından İşlemler

Kapanış seansında belirlenmiş olan fiyat ile sınırlı olarak Sistem’e yeni emirlerin girilebileceği ve girilen yeni emirlerin Sistem’de kapanış seansında işlem görmediği için bu aşamaya aktarılmış kapanış seansı fiyatından beklemekte olan pasif emirlerle veya bu aşamada girilen emirlerle öncelik kuralları çerçevesinde karşılaşarak işlemlerin gerçekleştirileceği son aşamadır.

Tek Fiyattan İşlemler

Tek fiyat yöntemiyle işlem görmekte olan menkul kıymetlerde, 2. seansın sürekli müzayede bölümünde yapılan 2. tek fiyat belirleme aşaması sonrasında, bu aşamada belirlenen fiyat seviyesinden işlem görmediği için kalan emirlerle tek fiyattan işlemler süreci boyunca sadece belirlenen bu fiyat seviyesinden Sistem’e girilecek emirlerin karşılaşarak işlemlerin belirlenmiş olan sabit fiyattan gerçekleştirileceği seans aşamasıdır. Bu aşamada sadece ikinci seansın 2. tek fiyat aşamasında işlem görmüş menkul kıymetlerde, sadece ikinci seansın 2. tek fiyat aşamasında belirlenmiş olan fiyattan emir girişi yapılabilir ve işlemler bu fiyat seviyesinden gerçekleştirilir.